Tổng cục Thuế thông báo về kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử    14:54 | 31/08/2016
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 18h00 ngày 01/09/2016 đến 18h00 ngày 04/09/2016 để phục vụ kiểm tra hoạt động các ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng. Ngoài thời gian nêu trên các hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
 
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện kê khai, nộp thuế.

Tải và xem thông báo: Tại đây

Trân trọng cảm ơn./.

 
Nguồn: Tổng cục Thuế