Kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng    09:24 | 01/12/2016
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng từ 17h00 ngày 23/09/2016 đến 24h00 ngày 24/09/2016 để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ thuế và quản lý thuế. Ngoài thời gian nêu trên các hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng.

Tải và xem thông báo: Tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.

 
Nguồn: Tổng cục Thuế