Tôi thực hiện đăng ký Nộp thuế điện tử và nhận được email của Tổng cục Thuế thông báo không chấp nhận đăng ký với lý do “Chữ ký số của NNT không hợp lệ” phải làm như thế nào?    11:01 | 05/01/2017
Trả lời:
Nguyên nhân là do bạn mới thực hiện việc gia hạn Chữ ký số trên Token Manager và chưa cập nhật thay đổi Chữ ký số mới trên hệ thống Nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để cập nhật thay đổi chữ ký số trên hệ thống Nộp thuế điện tử:
 - Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://Nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt
   Internet Explorer (biểu tượng chữ E màu xanh ngoài màn hình desktop)
 - Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn Tài khoản, tiếp đến bấm Nhập
   lại số serial
, bấm Cập nhật.
 - Bước 3: Sau đó thực hiện truy cập địa chỉ http://Nopthue.gdt.gov.vn bằng
   trình duyệt Internet Explorer để thực hiện đăng ký Nộp thuế điện tử.
Sau khi đã thực hiện theo hướng dẫn ở trên nếu không được bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây.