Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT)    11:44 | 29/09/2017
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử từ 12h00' chủ nhật, ngày 01/10/2017 đến 21h00' chủ nhật ngày 01/10/2017 để bảo trì hệ thống.

Ngoài thời gian trên, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Nộp thuế điện tử.

Tải và xem thông báo: Tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.
Nguồn: Nhantokhai.gdt.gov.vn