Thông báo v/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử    14:32 | 10/07/2017
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 08h00 – đến 17h00 ngày 01/07/2017 từ 11h00 – đến 17h00 ngày 08/07/2017 để phục vụ kiểm thử mức độ sẵn sàng tại hệ thống dự phòng. Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.
Tải và xem thông báo: Tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.