Thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử    14:38 | 09/11/2017

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử từ 18h00 ngày 10/11/2017 (Thứ sáu) đến 17h00 ngày 12/11/2017 (Chủ nhật), để phục vụ việc nâng cấp đáp ứng các nội dung:

  • Chuyển đổi chữ ký số chuẩn hàm băm an toàn SHA-256;
  • Cập nhật Mục lục ngân sách theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách.
Ngoài thời gian nêu trên, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết, thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Tải và xem thông báo: Tại đây

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nguồn: Nhantokhai.gdt.gov.vn