Tại sao khi đăng nhập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn thì có thông báo MST đang bị cơ quan thuế đóng cửa    19:16 | 10/02/2015
Khi gặp thông báo lỗi này Quý khách hàng vui lòng liên hệ Chi cục Thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ, vì Mã số thuế của khách hàng đã bị Cơ quan Thuế đóng cửa và không thể kê khai thuế qua mạng.