Nếu đã được Ngân hàng phê duyệt đăng ký NTĐT, nhưng phát hiện ra là đã đăng ký sai địa chỉ email hoặc không còn sử dụng email đăng ký thì phải làm như thế nào?    22:53 | 20/07/2015
Trả lời:
Bạn liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ NTĐT tại TCT theo số điện thoại 04.37689679 – 2103 hoặc email ntdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ trực tiếp.