Khi lập hóa đơn báo lỗi “Sequence contains more than one element”    11:45 | 05/11/2016
Nguyên nhân dẫn đến lỗi trên là do thời gian trên máy tính không đúng với hiện tại, bạn cập nhật lại thời gian trên máy tính đúng với thời gian hiện tại.