Khi gửi tờ khai báo lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1: '07/18/2014' is not a valid value for 'date'.    19:19 | 10/02/2015
Để xử lý lỗi này, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
Trong tờ khai phụ lục, bạn cập nhật lại thông tin Ngày, tháng, năm theo đúng định dạng DD/MM/YYYY (Ngày/tháng/năm). Sau đó kết xuất và gửi lại tờ khai.
Sau khi đã thực hiện theo hướng dẫn trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây