Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Dịch vụ thuế điện tử    14:07 | 25/09/2017
Để phục vụ cho việc nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu trả thông báo 2 bước đáp ứng theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC, Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) và Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) từ 17 giờ 00 ngày 29/09/2017 đến 17 giờ 00 ngày 01/10/2017.

Sau thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Dịch vụ thuế điện tử sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng.

Trân trọng cảm ơn./.

 
Nguồn: Nhantokhai.gdt.gov.vn