Hướng dẫn thay đổi Chữ ký số trên các hệ thống dịch vụ    15:06 | 07/07/2016
Sau khi cập nhật thành công thời hạn Chữ ký số trên Token Manager, bạn cần đăng ký thay đổi Chữ ký số với dịch vụ mà bạn đang sử dụng. Tùy dịch vụ đang sử dụng, bạn có thể thực hiện theo 1 trong những hướng dẫn sau để hoàn tất việc gia hạn Chữ ký số:
(Nếu chưa cập nhật thời hạn Chữ ký số trên Token Manager, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây)
 
 1. Thay đổi Chứ ký số trên hệ thống Nộp tờ khai Bkav TVAN
 2. Thay đổi Chứ ký số trên hệ thống Nộp tờ khai iHTKK
 3. Thay đổi Chứ ký số trên hệ thống Nộp thuế điện tử Bkav TVAN
 4. Thay đổi Chứ ký số trên hệ thống Nộp thuế điện tử iHTKK
 5. Thay đổi Chứ ký số trên hệ thống Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN
 6. Thay đổi Chữ ký số trên hệ thống Hải quan điện tử
 7. Thay đổi Chữ ký số trên hệ thống Ngân hàng ACB
 
1. Thay đổi Chữ ký số trên hệ thống Nộp tờ khai Bkav TVAN
 • Bước 1.1Truy cập vào địa chỉ của Bkav TVAN http://noptokhai.vn
 • Bước 1.2Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào mục Tài khoản, sau đó chọn Thay đổi Chữ ký số
 • Bước 1.3: Khi cửa sổ nhập mã PIN hiện ra, bạn nhập mã PIN (mật khẩu USB BkavCA Token) vào trường Mã PIN, sau đó bấm Xác nhận
 • Bước 1.4: Giao diện Đăng ký thay đổi chứng thư số hiện ra, bạn bấm Đăng ký để thực hiện thay đổi chứng thư số mới
 • Bước 1.5: Xuất hiện thông báo Hồ sơ được chấp nhận, như vậy bạn đã thay đổi chứng thư số mới thành công

 
2. Thay đổi Chữ ký số trên hệ thống Nộp tờ khai iHTKK
 • Bước 2.1: Đăng nhập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉ: http://noptokhai.gdt.gov.vn 
 • Bước 2.2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào mục Tài khoản sau đó chọn Thay đổi thông tin để vào trang Thay đổi thông tin người nộp thuế
 • Bước 2.3: Khi trang Thay đổi thông tin người nộp thuế hiện ra, bạn bấm Nhập lại số serial
 
 • Bước 2.4: Khi cửa sổ xác nhận hiện ra, bạn bấm vào nút OK
 • Bước 2.5: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN (mật khẩu USB BkavCA Token) vào trường Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận 
   
 • Bước 2.6: Khi cửa sổ Lựa chọn chữ ký số hiện ra, bạn bấm chuột vào dòng chứa thông tin chữ ký số mới được gia hạn (dòng có hạn sử dụng còn lại lâu nhất, thông thường là dòng trên cùng), sau đó bấm nút Chọn để hoàn tất việc thay đổi Chữ ký số trên hệ thống kê khai thuế iHTKK.
 • Bước 2.7: Sau khi bấm vào nút Chọn sẽ xuất hiện thông báo: Bạn đã thay đổi thông tin thành công, như hình minh hoạ bên dưới:
                                    
3. Thay đổi chữ ký số trên hệ thống Nộp thuế điện tử Bkav TVAN
 • Bước 3.1: Bạn cắm USB Token của doanh nghiệp vào máy tính. Sau đó bạn truy cập vào địa chỉ:http://noptokhai.vn/ bằng trình duyệt Firefox hoặc Internet Explorer.
 • Bước 3.2: Bạn chọn option Nộp thuế điện tử (1), nhập thông tin tài khoản Mã số thuếMật khẩu(2), sau đó bấm Đăng nhập (3).
 • Bước 3.3: Trên giao diện Lập giấy nộp tiền, bạn bấm vào menu Tài khoản (4)
 • Bước 3.4: Hiển thị giao diện Đăng ký thay đổi thông tin nộp thuế điện tử, bạn bấm Cập nhật chứng thư số (5).
 • Bước 3.5: Cửa sổ Xác nhận mã PIN hiển thị, bạn nhập chính xác Mã PIN của USB Token, sau đó bấm Xác nhận.
 • Bước 3.6: Bạn bấm OK để hoàn thành việc lấy thông tin Chứng thư số mới.
 • Bước 3.7: Tiếp theo bạn bấm Cập nhật (6) để cập nhật Chứng thư số mới lên hệ thống.
 • Bước 3.8: Cửa sổ thông báo Đã cập nhật thông tin thành công! hiển thị, bạn bấm OK để hoàn thành việc thay đổi Chứng thư số mới.
4. Thay đổi chữ ký số trên hệ thống Nộp thuế điện tử iHTKK
 • Bước 4.1: Truy cập vào địa chỉ: http://nopthue.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế, sau đó bấm Đăng nhập (như hình bên dưới)
 • Bước 4.2: Cửa sổ Đăng nhập hiện ra, bạn nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu do bên Thuế cấp để truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử, sau đó bấm Đăng Nhập.
 • Bước 4.3: Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn Tài Khoản.
 • Bước 4.4: Trên giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế, bạn chọn Nhập lại số serial nộp thuế.
 • Bước 4.5: Xuất hiện cửa sổ thông báo “Bạn có chắc chắn muốn nhập lại thông tin chứng thư số”, bạn bấm OK.
 • Bước 4.6: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN USB Token vào ô Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.
 • Bước 4.7: Giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế hiện ra, bạn bấm Cập nhật.
 • Bước 4.8: Giao diện Bản đăng ký thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng Thương mại hiện ra, bạn bấm Ký và gửi như hình minh họa bên dưới:
 • Bước 4.9: Xuất hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn Ký và gửi”, bạn bấm OK.
 • Bước 4.10: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN USB Token vào ô Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.
 • Bước 4.11: Bạn bấm OK để hoàn tất quá trình gửi đăng ký thay đổi thông tin tới Cơ quan Thuế.
Lưu ý quan trọng: Sau khi bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công, bạn không thể Lập giấy nộp tiền ngay do phải chờ Ngân hàng xác nhận. Bạn vui lòng thực hiện thao tác Lập giấy nộp tiền sau khoảng thời gian 30 phút kể từ khi thay đổi thông tin gia hạn.
 

 

 
Như vậy bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công.
5. Thay đổi Chữ ký số trên hệ thống Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN
 • Bước 5.1: Bạn đăng nhập hệ thống kê khai BHXH Bkav I-VAN tại địa chỉ http://nopbaohiem.vn/
 • Bước 5.2: Bạn bấm vào menu Tài khoản, sau đó vào chức năng Thay đổi Chữ ký số.
 • Bước 5.3: Trên giao diện Thay đổi chứng thư số, bạn bấm Lấy thông tin CKS để hệ thống load thông tin Chứng số mới trên USB Token.
 • Bước 5.4: Sau khi Chứng thư số mới hiển thị, bạn bấm Cập nhật.
 • Bước 5.5: Hệ thống hiển thị giao diện kê khai là bạn hoàn thành việc câp nhật Chứng thư số mới lên hệ thống.


​Như vậy bạn có thể thực hiện kê khai theo thông tin Chứng thư số mới.
6. Thay đổi Chữ ký số trên hệ thống Hải quan điện tử
 • Bước 6.1 Truy cập vào Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn, sau đó bấm vào mục Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số
                                                                                       
 • Bước 6.2 Khi cửa sổ “DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ” hiện ra, bạn nhập các thông tin Mã doanh nghiệp (Mã số thuế), Số CMT (Số chứng minh thư của người đại diện pháp luật) và mã Xác nhận, sau đó bấm nút Xem thông tin (nếu bạn không nhớ số Chứng minh thư thì thực hiện theo bước 3.3 để tra cứu số Chứng minh thư)
 • Bước 6.3: Hướng dẫn tra cứu số Chứng minh thư
  • Bạn bấm vào tại đây để tra cứu số Chứng minh thư.
  • Khi hiển thị giao diện Tra cứu thông tin người nộp, bạn nhập thông tin Mã số thuế, tiếp đến nhập Mã xác nhận, sau đó bấm Tra cứu như hình bên dưới:
 • Xuất hiện Bảng thông tin tra cứu, bạn nhập Số chứng minh thư gồm 9 số vào trường Số CMT trong bước Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số.
 • Bước 6.4 Giao diện DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ hiện ra, bạn hãy bấm vào nút Xem thông tin chứng thư số sẽ tự động xuất hiện các thông tin trong USB Token, sau đó bạn nhập lại đúng thời hạn sử dụng chữ ký số vào 2 trường: Ngày hiệu lực đăng ký, Ngày hết hiệu lực đăng ký như hình minh hoạ bên dưới:
  • Lưu ý: Bạn hãy cắm USB Token vào máy tính trước khi bấm vào nút Xem thông tin Chứng thư số
 
 • Sau khi điền đầy đủ các thông tin, bạn bấm nút Đăng ký thông tin để hoàn thành thủ tục đăng ký Chữ ký số với Cơ quan Hải quan.
Bước 6.5: Cập nhật chứng thư số mới lên hệ thống VNACCS
 • Đăng nhập vào hệ thống VNACCS
 • Truy cập vào website http://www.customs.gov.vn và bấm vào mục Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACSS cho doanh nghiệp như hình dưới.
 • Trên giao diện bạn bấm Đăng nhập
 • Giao diện hiện ra bạn nhập MST và mật khẩu sau đó bấm Đăng nhập như hình dưới
 • Đăng nhập thành công giao diện sẽ hiện ra như sau:
 • Cập nhật thông tin hạn sử dụng mới của CKS lên hệ thống VNACCS
 • Trên giao diện bạn chọn II. Sửa thông tin đăng ký/ 1.OE2102 Sửa thông tin chung và người sử dụng như hình dưới
 • Trên giao diện Sửa thông tin chung và người sử dụng bạn chọn sang tab Thông tin người khai Hải quan như hình dưới:
 • Bạn tick chọn vào dòng User code (hình chữ nhật màu đỏ số 1) có số serial cũ tương ứng với số serial trước khi gia hạn, tiếp đến bấm Đọc CKS (hình chữ nhật màu đỏ số 2), sau đó bấm Ghi để hoàn thành (hình chữ nhật màu đỏ số 3)
 • Lưu ý: Đối với khách hàng sử dụng 1 Chữ ký số để kê khai Hải quan chỉ hiển thị 1 dòng User code.
 • Đăng ký thông tin tài khoản với hải quan
 • Sau khi cập nhật xong chứng thư số mới để đăng ký với cơ quan hải quan vào menu  IV.Tra cứu/1.OE4001. Tra cứu thông tin đăng ký
 • Trên giao diện bạn tích vào các ô vuông lên các trường (1) và bấm Tìm kiếm (2)
 • Giao diện TRA CỨU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ hiện ra. Trên trường Trạng thái bạn tìm đến dòng Đang nhập liệu (1) và bấm Gửi
 • Bạn bấm gửi xong sẽ hiện lên cửa sổ VNACCS
        (1) + Người gửi: Bạn nhập tên người gửi
        + Email: Bạn nhập email của người gửi
        + Gửi tới hải quan nơi đăng ký: Bạn nhập Mã Cục HQ nơi doanh nghiệp thông quan hàng hóa.
        (2) Bạn bấm Ký chữ ký số
        (3) Bạn bấm Gửi
 
 • Trên giao diện hiện lên thông báo Đã gửi bản khai cho Hải quan là bạn đã hoàn thành quá trình cập nhật hạn sử dụng mới, bạn có thể đợi sau 24 giờ và kê khai như bình thường
                                      
   <Về đầu trang>
 
7. Thay đổi Chữ ký số trên hệ thống Ngân hàng ACB
 • Bước 7.1 Thông báo với ngân hàng ACB về việc thay đổi thông tin của Chữ ký số
  • Gọi điện đến bộ phận Ngân hàng Điện tử theo SĐT: 0839 273 552 -  Ext 612 – 613
  • Thông báo với cán bộ Ngân hàng về việc thay đổi Chữ ký số mới, cung cấp cho cán bộ Ngân hàng số Searial của Chữ ký số mới và cũ (Lưu ý: Xem số Searial bằng cách chạy phần mềm Token Manager đã cài đặt ở Bước 1, sau đó bấm vào menu Công cụ và chọn Thông tin Chữ ký số)
  • (Sau khi Ngân hàng ACB xác minh đầy đủ thông tin, sẽ tiến hành ngừng giao dịch trên Chữ ký số cũ cho bạn)
 • Bước 7.2  Đăng ký Chữ ký số mới với Ngân hàng ACB
  • Bạn truy cập vào https://online.acb.com.vn và chọn “Khách hàng doanh Nghiệp” (nếu là khách hàng cá nhân thì chọn “Khách hàng các nhân”) và đăng nhập vào dịch vụ Internet Banking bằng tên truy cập và mật khẩu do ACB cung cấp khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ ACB Online. 
 • Sau khi đăng nhập thành công, bạn cắm thiết bị USB Token BkavCA vào máy tính và chọn mục Tiện ích khác chọn Đăng ký chữ ký mẫu
 • Màn hình xuất hiện yêu cầu nhập mật khẩu. bạn điền mật khẩu đăng nhập ACB Online, sau đó bấm vào Đồng ý
 • Màn hình xuất hiện thông tin của chữ ký số, bạn chọn chữ ký số và bấm OK.
 • Màn hình xuất hiện thông báo đăng ký chữ ký số thành công, bạn bấm vào OK để hoàn tất quá trình đăng ký Chữ ký số.