Hướng dẫn cập nhật bổ sung thời hạn sử dụng Chữ ký số trên USB BkavCA Token    11:31 | 06/11/2015
Để bổ sung hạn sử dụng còn lại của Chữ ký số, quý Công ty vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây (đây là việc cập nhật bù thời hạn còn thiếu so với gói cước Quý khách đang sử dụng, và không mất thêm phí):
Bước này sẽ thực hiện việc cập nhật thời hạn Chữ ký số trên USB BkavCA Token thông qua phần mềm BkavCA Token Manager.
Bước 1: Cắm USB BkavCA Token vào cổng USB của máy tính
Bước 2: Khi có cửa sổ thông báo như hình bên dưới hiện ra, hãy bấm Đồng ý

Lưu ý
: Nếu không thấy cửa sổ như hình bên dưới xuất hiện, bạn bấm vào đây để tải về file cài đặt BkavCA Token Manager phiên bản mới nhất và tiến hành cài đặt, sau khi cài đặt xong sẽ có thông báo như hình bên dưới. 
 
http://bkavca.vn/Content/images/Sua%20anh%20HD%20khong%20bo%20vien/Gia%20han%20CKS/image001.png

Bước 3: Sau khi bấm Đồng ý, cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN hiện ra, hãy nhập mật khẩu của USB BkavCA Token đang sử dụng vào trường User PIN, sau đó bấm Login
 
http://bkavca.vn/Content/images/Sua%20anh%20HD%20khong%20bo%20vien/Gia%20han%20CKS/image003.png 
Bước 4: Bấm OK để cập nhật Chữ ký số vào USB BkavCA Token   
Bước 5: Thực hiện cập nhật Chữ ký số mới trên các hệ thống dịch vụ
  1. Nếu bạn sử dụng Chữ ký số để Nộp thuế điện tử vui lòng xem hướng dẫn cập nhật tại đây
  2. Nếu bạn sử dụng Chữ ký số để Kê khai Hải quan, vui lòng xem hướng dẫn cập nhật tại đây