Hướng dẫn cài đặt    10:42 | 24/08/2015

Bộ công cụ hỗ trợ kê khai thuế BkavCA được Bkav cung cấp miễn phí cho khách hàng sử dụng chữ ký số BkavCA. Bkav cũng là nhà cung cấp chữ ký số duy nhất cung cấp CCKK cho khách hàng.

 

Để tiến hành cài đặt bộ công cụ hỗ trợ kê khai thuế BkavCA, người bạn thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Tải về máy bộ công cụ hỗ trợ kê khai thuế qua mạng tại địa chỉ http://cckk.bkavca.vn

Bước 2: Bấm đúp vào file tải về để tiến hành cài đặt.

image
  • Bước 3: Cửa sổ Setup – BkavCA CCKK hiện ra, bấm Next để tiếp tục cài đặt.
image
  • Bước 4: Cửa sổ mới hiện ra, bấm Browse… để chọn thư mục cài đặt hoặc bấm Next để chọn thư mục cài đặt mặc định là C:\Program Files\Bkav Corporation\BkavCA Tax.
image
  • Bước 5: Bấm Install.
image
  • Bước 6: Phần mềm sẽ tự động cài đặt trong khoảng 1 phút.
image
  • Bước 7: Bấm Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.
image

Sau khi thực hiện xong các bước ở trên, bạn đã hoàn thành việc cài đặt bộ công cụ hỗ trợ kê khai thuế qua mạng BkavCA.

<Về đầu trang>