Hóa đơn điện tử    15:59 | 06/03/2015

Hóa đơn điện tử là việc doanh nghiệp sử dụng phần mềm để lập hóa đơn, gửi đến Cơ quan Thuế xác thực và được Cơ quan Thuế công nhận có tính pháp lý như hóa đơn giấy.

Hóa đơn điện tử là giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc sử dụng, quản lý hoá đơn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thủ tục hành chính và bảo vệ doanh nghiệp trước tình trạng hoá đơn của doanh nghiệp có thể bị làm giả.

 


Ảnh minh họa

Hóa đơn điện tử sẽ được xác thực bởi Tổng cục Thuế, việc xác thực hóa đơn cần phải có Chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn cũng như xác thực của hóa đơn.

Doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy bằng cách:

  • Bước 1: Đăng ký chữ ký số (bạn có thể xem hướng dẫn tại đây)
  • Bước 2: Thực hiện xuất hóa đơn điện tử bạn có thể xem tại http://ehoadon.vn