Gửi tờ khai báo lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value '0101360697998' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?' for type 'TINType'.    14:14 | 17/03/2015
Để khắc phục hiện tượng này, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
Trong phụ lục của tờ khai GTGT bạn xóa dấu “cách” thừa trên chỉ tiêu Mã số thuế người mua hoặc Mã số thuế người bán, sau đó kết xuất và gửi lại tờ khai.
Sau khi đã thực hiện theo hướng dẫn trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây