Gửi tờ khai báo lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value '0101360697998' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?' for type 'TINType'.    14:13 | 17/03/2015
Để xử lý lỗi này, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
Bổ sung thêm dấu “-”  vào Mã số thuế chi nhánh trên tờ khai. Sau đó kết xuất và gửi lại tờ khai.
Sau khi đã thực hiện các bước hướng dẫn ở trên nếu không được, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây