Gửi giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do mã CQT không hợp lệ hoặc Không tìm thấy KBNN phải xử lý như thế nào?    22:54 | 20/07/2015
Trả lời:
Bạn liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ NTĐT tại TCT theo số điện thoại 04.37689679 – 2103 hoặc email ntdt@gdt.gov.vn để thông báo.
Nhóm NTĐT sau khi tiếp nhận yêu cầu sẽ thông báo với Ngân hàng phát sinh lỗi và báo lại cho bạn lập lại GNT khi Ngân hàng đã bổ sung các mã thiếu.