Bảng giá    11:00 | 22/11/2017

Gói gia hạn dịch vụ Chữ ký số dành cho doanh nghiệp

 (Áp dụng từ ngày 01/10/2017 cho Khách hàng đăng ký mới) 

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
 Gói Gia hạn chữ ký số 1,122,727 VNĐ 1,922,727 VNĐ 2,536,364 VNĐ
 Khuyến mãi Tặng thẻ Bkav Pro trị giá 299,000 VNĐ Tặng thẻ Bkav Pro trị giá 299,000 VNĐ Tặng thẻ Bkav Pro trị giá 299,000 VNĐ
 VAT (10%) 112,273 VNĐ 192,273 VNĐ
253,636 VNĐ​​
 Tổng thanh toán 1,235,000 VNĐ 2,115,000 VNĐ 2,790,000 VNĐ


Ghi chú: Phí cấp lại chứng thư số: 100,000 VNĐ/lần cấp chứng thư số

  Đặt mua