Cài đặt phần mềm eHoadon thành công nhưng khi đăng ký tài khoản báo “Có lỗi khi thực hiện chức năng”    11:45 | 05/11/2016
Để khắc phục lỗi này, bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Gỡ phần mềm eHoadon cũ, sau đó download và cài đặt phiên bản mới trên site http://ehoadon.vn/
Bước 2: Đăng ký tài khoản