BkavCA được bầu chọn là dịch vụ tốt nhất năm 2011    10:28 | 23/10/2013

Trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin 2011, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA đã công bố kết quả bình chọn “Sản phẩm An toàn thông tin được người dùng ưa chuộng nhất”. Dịch vụ chữ ký số BkavCA đã được bầu là dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2011 do người dùng bình chọn. Bên cạnh Chữ ký số, Bkav đã cùng lúc nhận được 3 giải thưởng cho phần mềm diệt virus tốt nhất, phần mềm bảo vệ smartphone tốt nhất và dịch vụ an ninh mạng tốt nhất.

Mặc dù là dịch vụ còn khá mới mẻ, nhưng việc nhận giải thưởng Dịch vụ tốt nhất năm 2011 khẳng định sự tín nhiệm của người dùng đối với dịch vụ chữ ký số BkavCA của Bkav.Trong hạng mục này, BkavCA được người dùng ưa chuộng nhất với 59% bình chọn, bỏ xa vị trí thứ 2 chỉ có 24%.

Đại diện của Bkav (đứng giữa) nhận giải dịch vụ Chữ ký số được người dùng ưa chuộng nhất năm 2011

Thông tin chi tiết về kết quả bình chọn “Sản phẩm An toàn thông tin được người dùng ưa chuộng nhất” xin xem tại: www.vnisa.org.vn

Bkav