Bảng giá    13:24 | 24/05/2017

Chữ ký số dành cho doanh nghiệp

 (Áp dụng từ ngày 02/01/2017 cho Khách hàng đăng ký mới) 

Tên dịch vụ

Giá thuê bao chữ ký số

06 tháng

01 năm

02 năm

03 năm

 Chữ ký số

 • Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử
 • Ký email, văn bản
 • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
 100,000 VNĐ

736,364 VNĐ

1,372,728 VNĐ

1,963,637 VNĐ

 Thiết bị Bkav CA Token

 500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

Đã bao gồm trong

gói cước

 Khuyến mãi

 • 12 tháng sử dụng dịch vụ TVAN
 • 6 tháng Chữ ký số
 • 12 tháng sử dụng dịch vụ TVAN
 • 9 tháng Chữ ký số 
 • 12 tháng sử dụng dịch vụ TVAN 
 • 12 tháng Chữ ký số
 • 12 tháng sử dụng dịch vụ TVAN
 • Bkav CA Token

 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT)

 660,000 VNĐ

1,360,000 VNĐ

2,060,000 VNĐ

2,160,000 VNĐ


Ghi chú: Doanh nghiệp được đăng ký sử dụng miễn phí 12 tháng dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng của Bkav (Bkav TVAN) nếu sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ Bkav TVAN tại đây 

 Đặt mua

  Chữ ký số dành cho cá nhân

Tên dịch vụ

Giá thuê bao chữ ký số

01 năm

02 năm

03 năm

 Chữ ký số

  • Ký email, văn bản, tài liệu
  • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…

499,000 VNĐ

899,000 VNĐ

1,198,000 VNĐ

 Thiết bị Bkav CA Token

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT)

1,098,900 VNĐ

1,538,900 VNĐ

1,867,800 VNĐ

 

 Đặt mua   

Chữ ký số dành cho cá nhân thuộc doanh nghiệp, tổ chức

 
 

Tên dịch vụ

Giá thuê bao chữ ký số

 

01 năm

 

02 năm

03 năm

 Chữ ký số

  • Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn bản điện tử,..

599,000 VNĐ

999,000 VNĐ

1,298,000 VNĐ

 Thiết bị Bkav CA Token

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT)

1,208,900 VNĐ

1,648,900 VNĐ

1,977,800 VNĐ

 

  Đặt mua