Bảng giá    17:02 | 20/09/2017

Chữ ký số dành cho doanh nghiệp

 (Áp dụng từ ngày 01/06/2017 cho Khách hàng đăng ký mới) 

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  • Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử
  • Ký email, văn bản
  • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
1,122,728 VNĐ 1,922,728 VNĐ 2,718,182 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ Đã bao gồm trong
gói cước
 Khuyến mãi  
  • 12 tháng sử dụng dịch vụ TVAN
 
  • 12 tháng sử dụng dịch vụ TVAN 
 
  • 12 tháng sử dụng dịch vụ TVAN
  • Bkav CA Token
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,785,000 VNĐ 2,665,000 VNĐ 2,990,000 VNĐ

Ghi chú: Doanh nghiệp được đăng ký sử dụng miễn phí 12 tháng dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng của Bkav (Bkav TVAN) nếu sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ Bkav TVAN tại đây 

 Đặt mua

  Chữ ký số dành cho cá nhân

 

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  • Ký email, văn bản, tài liệu
  • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
499,000 VNĐ 899,000 VNĐ 1,198,000 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,098,900 VNĐ 1,538,900 VNĐ 1,867,800 VNĐ

 Đặt mua   

Chữ ký số dành cho cá nhân thuộc doanh nghiệp, tổ chức

 
Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
 
01 năm
02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  • Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn bản điện tử,..
599,000 VNĐ 999,000 VNĐ 1,298,000 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,208,900 VNĐ 1,648,900 VNĐ 1,977,800 VNĐ

  Đặt mua