Bản tin Thuế tháng 12/2017    09:05 | 09/12/2017

I. Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 12/2017

Bkav xin thông báo, kỳ lập bộ tháng 12/2017 sẽ hết hạn vào thứ Tư ngày 20/12/2017 đối với tờ khai tháng 11/2017. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn. 

Bkav lưu ý Quý khách hàng nên kê khai, nộp tờ khai trước thời gian hết hạn để tránh việc quá tải, không gửi được tờ khai.

Trong quá trình kê khai, nếu gặp vấn đề cần hỗ trợ, Quý Khách hàng vui lòng xem Hướng dẫn xử lý vấn đề thường gặp tại địa chỉ http://hd.noptokhai.vn. Quý Khách hàng cũng có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng Bkav CA qua email BkavCA@bkav.com hoặc số điện thoại 1900 18 54, để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, để tham khảo Hướng dẫn và trao đổi các vấn đề thường gặp trong quá trình sử dụng, Quý Khách hàng truy cập Fanpage Bkav CA tại địa chỉ https://www.facebook.com/BkavCA.

II. Quy định sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Dự thảo nêu rõ, các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử phải trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản (phần cứng, phần mềm, kết nối với các đơn vị để trao đổi văn bản điện tử…) đáp ứng yêu cầu cho việc ký số, kiểm tra chữ ký số và lưu trữ thông tin kèm văn bản điện tử được ký số và các thông tin kèm theo tương ứng.

Chữ ký số phải gắn kèm văn bản điện tử sau khi ký số. Văn bản điện tử được ký số phải đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn xuyên suốt quá trình trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử được ký số.

Về quản lý khóa bí mật cá nhân và khóa bí mật con dấu, người có thẩm quyền ký số có trách nhiệm bảo quản an toàn khóa bí mật cá nhân.

Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giao cho nhân viên văn thư quản lý, sử dụng khóa bí mật con dấu theo quy định. Thiết bị lưu khóa bí mật con dấu phải được cất giữ an toàn tại trụ sở cơ quan, tổ chức.

Dự thảo cũng nêu rõ về ký số trên văn bản điện tử. Theo đó, việc ký số được thực hiện thông qua phần mềm ký số. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản điện tử và bản sao định dạng điện tử thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Văn bản điện tử sau khi được soạn thảo hoặc số hóa đáp ứng yêu cầu về nội dung và thể thức theo quy định của Bộ Nội vụ, thực hiện việc ký số như sau: Trường hợp quy định cần một chữ ký số của người có thẩm quyền trên văn bản điện tử thì thông qua phần mềm ký số, người có thẩm quyền sử dụng khóa bí mật cá nhân để thực hiện việc ký số vào văn bản điện tử.

Trường hợp quy định cần một chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản điện tử: Thông qua phần mềm ký số, văn thư được giao sử dụng khóa bí mật con dấu của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc ký số vào văn bản điện tử.

Trường hợp quy định cần hai chữ ký số bao gồm chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản điện tử, thứ tự ký như sau: Người có thẩm quyền sử dụng khóa bí mật cá nhân để thực hiện việc ký số vào văn bản điện tử; văn bản điện tử đã được ký số này sau đó được chuyển đến bộ phận văn thư.

Văn thư được giao sử dụng khóa bí mật con dấu của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc ký số vào văn bản điện tử sau khi người có thẩm quyền đã ký số vào văn bản điện tử.

Chữ ký số trên văn bản điện tử là hợp lệ khi việc kiểm tra, xác thực thông tin về chứng thư số của người ký số tại thời điểm ký còn hiệu lực, chữ ký số được tạo ra đúng bởi khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số và văn bản điện tử đảm bảo tính toàn vẹn.

(Nguồn: Baochinhphu.vn; Xem chi tiết tại đây)


III. Quy định hàng hóa không được hoàn thuế bảo vệ môi trường

Hàng hóa nhập khẩu (NK) để sản xuất hàng xuất khẩu (XK) không thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường, không thuộc đối tượng hoàn thuế bảo vệ môi trường là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính về thắc mắc trường hợp nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK đã được miễn thuế nhập khẩu theo Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Trước những thắc mắc của các Cục Hải quan về quy định tại Điều 8, Thông tư 152/2011/TT-BTC 5 trường hợp được hoàn thuế bảo vệ môi trường nhưng không có trường hợp NK để sản xuất hàng XK. Từ ngày 01/09/2016, thuế bảo vệ môi trường đối với nguyên liệu sản xuất hàng XK phải nộp ngay và không có cơ sở để giải quyết hoàn thuế đã nộp sau khi XK sản phẩm. Nguyên liệu để gia công, sản xuất hàng XK có sử dụng tại Việt Nam, có gây hại đến môi trường, nếu không được miễn thuế thì đề nghị quy định cụ thể không được hoàn thuế đã nộp.

Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính khẳng định, việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ đã được hướng dẫn tại công văn số 17707/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính, theo đó việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế…) được thực hiện như thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường, Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011, Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính thì hàng hóa NK để sản xuất hàng XK không thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường, không thuộc đối tượng hoàn thuế bảo vệ môi trường.

(Nguồn: Tapchitaichinh.vn; Xem chi tiết tại đây)


IV. Một số lưu ý khi thực hiện nộp thuế điện tử 24/7

Tính đến ngày 20/11/2017 (sau gần 1 tháng Tổng cục Hải quan thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 24/7) đã có gần 438 giao dịch và hơn 43,7 tỷ đồng tiền thuế được nộp qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan. Con số này tiếp tục được tăng lên theo từng ngày, tuy nhiên theo Tổng cục Hải quan thời gian đầu triển khai cũng có một số lưu ý mà DN cần quan tâm.

Đề án nộp thuế và thông quan 24/7 là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Điều kiện thực hiện đối với người nộp thuế: Có chữ ký số để lập giấy nộp tiền, duyệt chuyển tiền nộp thuế. Đến các ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan để làm thủ tục Ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử 24/7 theo quy định. Có phương tiện kết nối với internet và gắn được chữ ký số để sử dụng.

Việc đăng nhập vào chương trình nộp thuế điện tử đơn giản: người nộp thuế có thể sử dụng “user ID” đăng nhập vào VNACCS để đăng nhập vào chương trình nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tổng cục Hải quan, thời gian đầu một số DN hỏi về tên đăng nhập bởi hệ thống nộp thuế 24/7 không hiện sẵn tên người đăng nhập như Hệ thống thông quan tự động VNACCS, vì vậy, một số DN đã quên tên đăng nhập của mình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó trưởng Phòng Dự toán - Quản lý thu ngân sách Cục thuế XNK cho biết, trong tường hợp này, DN nên đăng nhập vào Hệ thống thông quan tự động VNACCS để lấy chính xác tên đăng nhập của mình khi đăng ký trên cổng thông tin nộp thuế điện tử 24/7.

Bên cạnh đó, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương cũng cho biết, trường hợp người nộp thuế có chữ ký số thì sử dụng chữ ký số để thực hiện nộp thuế và thông quan 24/7 trực tiếp qua Cổng thanh toán điện tử hải quan; Trường hợp người nộp thuế chưa có chữ ký số thì tiếp tục thực hiện kê khai và thanh toán qua ngân hàng phối hợp thu hoặc giao dịch qua Internet banking của ngân hàng phối hợp thu để nộp được tiền thuế điện tử.

Đối với thời gian nhập mã OTP (mã xác thực) thực hiện trên thư điện tử của DN, hiện thời gian quy định là 120 giây, theo phản hồi của các DN, thời gian quy định này không đủ để DN thực hiện thao thác xác nhận, ghi nhận ý kiến này, thời gian nhập mã OTP sẽ được điều chỉnh kéo dài hơn.

Riêng đối với các ngân hàng thương mại phối hợp thu chưa tham gia thí điểm lần này, đại diện Cục Thuế XNK cho biết, các ngân hàng chủ động nâng cấp hệ thống theo chuẩn dữ liệu và quy trình trao đổi thông tin theo Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2017 và tinh thần cuộc họp giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu vào tháng 7 và tháng 8 năm 2017. Tổng cục Hải quan sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ các ngân hàng khi nâng cấp hệ thống, đồng thời sẽ thống nhất về nội dung Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu đáp ứng Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 và Đề án Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.

(Nguồn: Baohaiquan.vn; Xem chi tiết tại đây)


V. Bộ Tài chính công bố sửa đổi, thay thế 2 thủ tục hành chính thuế

Ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Theo đó, nội dung sửa đổi, thay thế 2 thủ tục hành chính thuế bao gồm: Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế.

Cụ thể, về đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Bộ Tài chính quy định, trình tự thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau: Người đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được miễn cả 2 môn thi (kế toán và pháp luật về thuế) chuẩn bị hồ sơ gửi đến Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận các hồ sơ được nộp trực tiếp, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào số văn thư của cơ quan thuế. Trong trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Người đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế làm đơn đăng ký theo mẫu 6a hoặc 6b ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính.

Về đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế, Bộ Tài chính cho biết, đại lý thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi đến Cục Thuế nơi đại lý thuế đóng trụ sở chính.

Cục Thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ được nộp trực tiếp của đại lý thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào số văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế...

Đại lý thuế sử dụng mẫu số 01A - Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BTC.

Quyết định 2362/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2017 và sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/06/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

(Nguồn: Tapchitaichinh.vn; Xem chi tiết tại đây)

VI. Miễn phạt tiền chậm nộp thuế do thiên tai, hỏa hoạn

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh hướng dẫn về việc miễn phạt tiền chậm nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ… để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Theo văn bản này, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện việc miễn phạt tiền chậm nộp thuế đối với người nộp thuế, nếu người nộp thuế đủ điều kiện theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cụ thể, nếu người nộp thuế chậm nộp tiền thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ trước ngày 01/07/2013 (ngày Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực) thì cục thuế các tỉnh, thành phố xử lý miễn phạt tiền chậm nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, hoặc trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2007/QH11.

Sau thời điểm Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực thi hành, thì người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế số 21, Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13 và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13.

Tại khoản 3, điều 3 Luật Quản lý thuế (sửa đổi) số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016) thì “người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

Điều này có nghĩa, những trường hợp chậm nộp thuế sau ngày Luật Quản lý thuế số 106 có hiệu lực, thì không được miễn tiền phạt chậm nộp; cùng với việc nộp số tiền thuế, còn phải nộp tiền phạt chậm nộp (mức 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm nộp).

(Nguồn: Tapchitaichinh.vn; Xem chi tiết tại đây)

VII. 06 thủ tục hành chính mới về hóa đơn GTGT

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính.

Quyết định 2378/QĐ-BTC sửa đổi, thay thế TTHC tại Quyết định 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016.

Theo đó, có 3 TTHC cấp Cục Thuế gồm: Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in và Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử.

3 TTHC cấp Chi cục Thuế gồm: Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in và Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử.

Trình tự thực hiện TTHC đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in: Người nộp thuế thuộc đối tượng được tạo Hóa đơn tự in, đặt in theo quy định để sử dụng hóa đơn phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế (có thể nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính).

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Hồ sơ (1 bộ) gồm: Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu tại Điểm 3.14, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức. Trường hợp sau 2 ngày cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

(Nguồn: Plo.vn; Xem chi tiết tại đây)


VIII. Doanh nghiệp sẽ tự in hóa đơn điện tử thay vì đặt in hóa đơn

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Nghị định về hóa đơn (sửa đổi), thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, ngày 17/01/2014 của Chính phủ, dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018.

Bộ Tài chính cũng đề xuất Chính phủ cho phép quy định Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này từ ngày 01/01/2018.

Những hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 01/01/2018 thì được tiếp tục sử dụng trong năm 2018. Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

(Nguồn: Baodaknong.org.vn; Xem chi tiết tại đây)

IX. Từ 2018, thuế nhập khẩu ô tô cũ tăng hàng trăm triệu đồng

Nghị định 125/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2018, theo đó mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp áp dụng với ô tô cũ nhập khẩu sẽ tăng thêm hàng nghìn USD mỗi chiếc.

Trong thông báo phát đi hôm nay, Bộ Tài chính cho biết, ngày 16/11/2017 Chính phủ đã ký Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, một điểm đáng chú ý là việc sửa đổi thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo hướng: Tăng mức thuế nhập khẩu đối với xe ô tô chở người đã qua sử dụng loại dưới 16 chỗ; giữ nguyên thuế suất đối với xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở lên và xe ô tô tải đã qua sử dụng.

Cụ thể, đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh không quá 1.000cc sẽ áp dụng mức thuế tuyệt đối là 10.000 USD/xe.

Đối với ô tô chở người có dung tích xi lanh từ 1.000 cc trở lên và xe ô tô chở người từ 10 - 15 chỗ ngồi sẽ được áp dụng mức thuế hỗn hợp. Mức thuế hỗn hợp được tính như sau.

Xe ô tô dung tích xi lanh từ 1.5L đến dưới 2.5L, mức thuế nhập khẩu sẽ bằng: Giá tính thuế xe ô tô qua sử dụng nhân với thuế suất 150% đến 200%, cộng với số tiền 10.000 USD/xe. Xe ô tô có dung tích xi lanh từ 2.5L trở lên, mức thuế nhập khẩu bằng: Giá tính thuế xe ô tô qua sử dụng nhân với thuế suất 150% đến 200%, cộng với số tiền 15.000 USD/xe.

Như vậy, theo biểu thuế này, thuế nhập khẩu với các dòng xe ô tô cũ sẽ tăng thêm hàng trăm triệu đồng tùy dung tích xi lanh, khi nhập khẩu vào thị trường Việt sẽ có giá tương đương, thậm chí còn cao hơn các dòng ô tô mới cùng loại.

Cũng tại Nghị định này, Chính phủ đã quy định về Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô giai đoạn 2018 - 2022. Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi 0% sẽ được áp dụng đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế. Theo đó, điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế gồm: Doanh nghiệp phải cam kết sản xuất, lắp ráp xe ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021) và mức 5 (từ năm 2022 trở đi).

Đồng thời, ưu đãi này còn kèm theo điều kiện phải đáp ứng đủ sản lượng quy định. Cụ thể, sản lượng chung tối thiểu đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ, loại có động cơ từ 2.000 cc trở xuống mà các doanh nghiệp đạt được năm 2018 phải là 34.000 xe và tăng 16% theo từng năm cho đến 2022 là 61.000 xe và tổng giai đoạn 5 năm phải đạt 234.000 chiếc được lắp ráp trong nước. Trong đó, sản lượng riêng tối thiểu 1 mẫu xe phải đạt 20.000 xe và tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước là 20% (năm 2018) và con số này tăng lên tương ứng 36.000 xe vá 40% vào năm 2022.

Linh kiện nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất 0% phải thuộc loại trong nước chưa sản xuất được và các linh kiện (các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận) là những sản phẩm đã hoàn thiện nhưng chưa được lắp ráp hoặc chưa phải là sản phẩm hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện với mức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của các linh kiện ôtô nhập khẩu theo quy định của Bộ KHCN.

(Nguồn: Anninhthudo.vn; Xem chi tiết tại đây)

Bkav