Bản tin Thuế tháng 02/2018    11:23 | 10/03/2018

I. Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 02/2018

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Tháng 02/2018 trùng với ngày nghỉ (20/02/2018, tức mùng 5 Tết) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó".

Như vậy, kỳ lập bộ Tháng 02/2018 sẽ hết hạn vào thứ Tư ngày 21/02/2018 (tức mùng 6 Tết) đối với tờ khai Tháng 01/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn.

Bkav lưu ý Quý khách hàng nên kê khai, nộp tờ khai trước thời gian hết hạn để tránh việc quá tải, không gửi được tờ khai.

Trong quá trình kê khai, nếu gặp vấn đề cần hỗ trợ, Quý Khách hàng vui lòng xem Hướng dẫn xử lý vấn đề thường gặp tại địa chỉ http://hd.noptokhai.vn. Quý Khách hàng cũng có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng Bkav CA qua email BkavCA@bkav.com hoặc số điện thoại 1900 18 54, để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, để tham khảo Hướng dẫn và trao đổi các vấn đề thường gặp trong quá trình sử dụng, Quý Khách hàng truy cập Fanpage Bkav CA tại địa chỉ https://www.facebook.com/BkavCA.

II. Một số chính sách xuất nhập khẩu, thuế có hiệu lực từ Tháng 02/2018

Tháng 02/2018, một số văn bản quy định chính sách trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có hiệu lực thi hành, cụ thể như: Kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm muối nhập khẩu; bãi bỏ thông tư của Bộ Công Thương quy định về đăng ký danh mục hàng NK và tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài lĩnh vực xây dựng; hướng dẫn thu thuế kinh doanh casino…

Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Từ ngày 15/02/2018, Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu chính thức có hiệu lực.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhập khẩu muối (sau đây gọi chung là người nhập khẩu); các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Theo đó, các loại muối nhập khẩu thuộc nhóm 2501 theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành phải đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng muối nhập khẩu tương ứng quy định tại Điều 4 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Tại Điều 4 quy định đối với nhập khẩu muối thực phẩm (muối ăn), căn cứ kiểm tra là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1: 2011/BYT của Bộ Y tế đối với muối i-ốt.

Muối tinh phải đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9639-2013 muối (natri clorua) tinh.

Muối công nghiệp nhập khẩu phải đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9640-2013 muối (natri clorua) công nghiệp,

Đối với nhập khẩu muối các loại quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 4 thì phải đạt các chỉ tiêu về kim loại nặng trong muối theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

Thông tư cũng hướng dẫn về phương thức kiểm tra và lấy mẫu thử nghiệm, lưu mẫu; nội dung, thủ tục kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra cũng như trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hướng dẫn quản lý, giám sát thu thuế casino

Tại Thông tư số 146/2017/TT-BTC, Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ.

Thông tư này áp dụng với doanh nghiệp kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP; cơ quan quản lý nhà nước có chức năng liên quan đến việc cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino.

Theo quy định tại Thông tư, DN kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định số 03/2017/NĐ-CPngày 16/01/2017 của Chính phủ để cơ quan thuế quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera.

Việc lắp đặt các thiết bị điện tử và hệ thống camera trong Điểm kinh doanh casino và việc lưu trữ hình ảnh theo dõi qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Cơ quan thuế quản lý thực hiện truy cập vào hệ thống thiết bị điện tử, hệ thống camera để phục vụ công tác quản lý doanh thu, quản lý thuế. Cơ quan thuế quản lý có thể giám sát trực tiếp tại Điểm kinh doanh casino hoặc giám sát qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera.

Thông tư số 146/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2018.

(Nguồn: Customs.gov.vn; Xem chi tiết tại đây)


III. Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Bộ trưởng Bộ TT - TT đã ký ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Thông tư quy định về ký số, kiểm tra chữ ký số trên văn bản điện tử; yêu cầu kỹ thuật và chức năng của phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; không quy định việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước. Thông tư được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, khuyến khích các cơ quan, tổ chức khác áp dụng các quy định của thông tư này. Thông tư đã giải thích cụ thể về một số thuật ngữ kỹ thuật như: Chứng thư số cơ quan, tổ chức; Chứng thư số cá nhân; Khóa bí mật con dấu; Khóa bí mật cá nhân; Chữ ký số cơ quan, tổ chức; Chữ ký số cá nhân; Phần mềm ký số; Tính xác thực của văn bản điện tử ký số…

Theo Thông tư, sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử phải đảm bảo nguyên tắc: Chữ ký số phải gắn kèm văn bản điện tử sau khi ký số; Văn bản điện tử được ký số phải bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn xuyên suốt quá trình trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử được ký số. Người có thẩm quyền ký số có trách nhiệm bảo quản an toàn khóa bí mật cá nhân. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giao cho nhân viên văn thư quản lý, sử dụng khóa bí mật con dấu theo quy định. Thiết bị lưu khóa bí mật con dấu phải được cất giữ an toàn tại trụ sở cơ quan, tổ chức. Việc ký số được thực hiện thông qua phần mềm ký số; việc ký số vào văn bản điện tử thành công hoặc không thành công phải được thông báo thông qua phần mềm.

Đối với việc ký số trên văn bản điện tử, trường hợp quy định người có thẩm quyền ký số trên văn bản điện tử, thông qua phần mềm ký số, người có thẩm quyền sử dụng khóa bí mật cá nhân để thực hiện việc ký số vào văn bản điện tử. Trường hợp quy định cơ quan, tổ chức ký số trên văn bản điện tử, thông qua phần mềm ký số, văn thư được giao sử dụng khóa bí mật con dấu của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc ký số vào văn bản điện tử. Hiển thị thông tin về chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản điện tử thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ. Thông tin về người có thẩm quyền ký số, cơ quan, tổ chức ký số phải được quản lý trong cơ sở dữ liệu đi kèm phần mềm ký số. Nội dung thông tin quản lý quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2018.

(Nguồn: Daibieunhandan.vn; Xem chi tiết tại đây)


IV. Lưu ý khi thực hiện các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018

​Chính phủ vừa ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nhằm thực hiện các Hiệp định thương mại song phương và đa phương của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Trong đó, có một số điểm cần lưu ý khi thực hiện các biểu thuế này.

Thời hạn của các biểu thuế

Thời hạn của các biểu thuế mới kéo dài lên đến 04 - 05 năm và được áp dụng từ năm 2018 đến năm 2022/2023.

Thời gian áp dụng từng năm như sau:

- Hiệp định với Nhật Bản: Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018 và từ 01/04 năm này đến 31/03 của năm tiếp theo

- Hiệp định với Ấn Độ: Từ 01/01/2018 đến 30/12/2018, từ 31/12/2018 đến 31/12/2019, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, từ 01/01/2021 đến 30/12/2021 và từ 31/12/2021 đến 30/12/2022;

- Các Hiệp định còn lại: Theo giai đoạn từ 01/01 đến 31/12 từng năm.

Hàng hóa không được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt: Đối với các mã HS mà cột thuế suất ký hiệu là “*” (dấu sao) thì không được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt tại thời điểm tương ứng.

Nước không được hưởng ưu đãi

Những mặt hàng NK từ nước có thể hiện ký hiệu tên nước (được quy định tại các Nghị định tương ứng), không được áp dụng mức thuế suất ưu đãi tại Biểu thuế ưu đãi đặc biệt tương ứng.

Thuế NK trong và ngoài hạn ngạch thuế quan

Đối với hàng hóa NK áp dụng hạn ngạch thuế quan, thì mức thuế NK ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan được chi tiết tại Biểu thuế kèm theo từng Nghị định.

Mức thuế NK ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm NK.

Điều kiện cụ thể để hưởng thuế NK ưu đãi đặc biệt

Thứ nhất: Hàng hóa phải thuộc Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo 10 Nghị định (trừ một số quy định cụ thể khác).

Thứ hai: Được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định vào Việt Nam.

Thứ ba: Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu vào Việt Nam.

Thứ tư: Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) theo đúng quy định.

Các Biểu thuế này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2018.

(Nguồn: Customs.gov.vn; Xem chi tiết tại đây)


V. Sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Từ chỗ chỉ hơn 330 doanh nghiệp (DN) sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đến nay đã có hơn 3.000 DN sử dụng hình thức này. Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng tiến tới bắt buộc sử dụng HĐĐT...

Nhiều lợi ích

Tại Hội thảo Hướng dẫn thực hiện HĐĐT năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty giải pháp phần mềm CMC SOFT tổ chức hôm 24/01 vừa qua, bà Trần Thị Lan Anh, Phó tổng Thư ký VCCI nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động hóa đơn chứng từ nói riêng là xu hướng chung của các nước tiên tiến trên thế giới.

Xu hướng phát triển công nghệ thông tin và hệ thống hạ tầng thông tin ngày càng hoàn thiện, tạo thuận lợi cho phát triển HĐĐT. Đối với DN, việc sử dụng HĐĐT có nhiều lợi ích như giảm chi phí và thời gian trong việc in ấn, phát hành, gửi và lưu trữ hóa đơn giấy; hạn chế việc làm giả hóa đơn…

“Các DN Việt Nam muốn hội nhập thì cũng cần tiếp cận và áp dụng những giải pháp công nghệ mới để nâng tầm quản lý của DN mình. Nhờ vậy năng suất của mỗi DN sẽ được đảm bảo hơn và sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn…” - Phó Tổng thư ký VCCI phát biểu.

Dưới góc độ kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ quản lý Thuế DN lớn, ông Nguyễn Văn Phụng, phân tích việc sử dụng HĐĐT vừa góp phần giảm thời gian, chi phí về hóa đơn cho DN, vừa góp phần hạn chế các hành vi gian lận về hóa đơn, vừa giảm thời gian làm thủ tục hành chính (TTHC) về hóa đơn…

Đặc biệt, việc sử dụng HĐĐT rất thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, kê khai, nộp thuế vì thông tin trên hóa đơn điện tử được chuyển thẳng vào hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán của DN mua bán hàng hóa, dịch vụ, qua đó, hiện đại hóa công tác kế toán, tăng năng lực quản trị của DN.

Mặt khác việc lập, gửi/nhận, lưu trữ hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử nên quá trình thanh toán nhanh hơn, việc bảo quản hóa đơn dễ dàng hơn, tránh xảy ra mất, thất lạc hóa đơn. Điều này thuận lợi cho cả người mua và người bán.

Ông Phụng cũng cho biết, hiện Tổng cục Thuế đã hỗ trợ các DN lớn thuộc các lĩnh vực viễn thông, hàng không, điện lực, ngân hàng cấp nước triển khai thành công HĐĐT và tạo sức lan tỏa cho các DN khác. Từ chỗ chỉ có hơn 330 DN sử dụng hóa đơn điện tử đến nay đã có hơn 3.000 DN sử dụng hình thức này.

Sẽ bắt buộc từ 01/07/2018

Thay vì khuyến khích như hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng tiến tới bắt buộc sử dụng HĐĐT. Dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực từ 01/07/2018.

Dự thảo có nhiều nội dung mới tạo thuận lợi cho DN làm ăn chân chính, góp phần tạo môi trường minh bạch, lành mạnh, hạn chế tối đa việc lợi dụng kẽ hở của chính sách.

Đặc biệt, Dự thảo Nghị định quy định HĐĐT sẽ được áp dụng bắt buộc đối với DN, tổ chức, cơ quan nhà nước, kể cả cơ quan có chức năng kiểm tra, quản lý thị trường; DN chỉ được sử dụng HĐĐT mà không được chọn sử dụng 2 loại hóa đơn giấy như trước đây; DN đã thực hiện HĐĐT theo Thông tư 32 thì chuyển sang áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế; DN đủ điều kiện nhưng lần đầu áp dụng thì sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế; Một số trường hợp đặc thù không thể sử dụng HĐĐT thì cơ quan thuế đặt in hóa đơn để cấp hoặc bán cho DN sử dụng…

(Nguồn: Baophapluat.vn; Xem chi tiết tại đây)


VI. ​Lần đầu tiên thí điểm khai báo thuế qua điện tử trên phạm vi toàn quốc


Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ kê khai thuế VAT thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử đối với cá nhân có tài sản thuê trên phạm vi 63 tỉnh thành phố, bắt đầu thí điểm từ tháng 01/2018.

Theo Quyết định số 2128 của Bộ Tài chính, việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng (VAT) và thu nhập cá nhân đối với cá nhân thuê nhà sẽ được triển khai thành hai giai đoạn.

Giai đoạn một, áp dụng từ ngày 01/01/2018 trên 32 tỉnh thành phố, gồm Hà Nội, TP HCM, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Giai đoạn 2 được thực hiện vào tháng 05/2018 trên địa bàn 31 tỉnh thành phố khác gồm Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Để triển khai đợt thí điểm lần đầu tiên và quy mô trên phạm vi toàn quốc này, Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Thuế có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật để triển khai; đồng thời hướng dẫn cơ quan thuế địa phương, người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý cần hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế trong suốt thời gian thí điểm. Trên cơ sở các giai đoạn thí điểm, Tổng cục thuế cần có tổng kết, đánh giá quá trình triển khai, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện trước khi quy định đi vào thực tế cuộc sống.

Ngành thuế đã bắt đầu triển khai thí điểm khai thuế VAT và thuế Thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân, bắt đầu từ tháng 11/2016. Phạm vi áp dụng thí điểm là cá nhân có nhà cho thuê tại Hà Nội và TP.HCM.

Sau gần một năm triển khai, theo ước tính đã có khoảng 25.305 tài khoản cá nhân đăng ký giao dịch điện tử với 28.265 tờ khai điện tử đã được thực hiện. Trong đó TP.HCM là 16.857 tài khoản và 17.036 tờ khai; Hà Nội là 8.448 tài khoản và 11.229 tờ khai.

Với việc khai thuế điện tử, các cá nhân có thể thực hiện khai trên máy tính bàn, máy tính bảng, thậm chí là trên điện thoại di động. Các cá nhân có thể khai thuế mọi lúc, mọi nơi mà không cần mất nhiều thời gian, công sức đi lại, chờ đợi. Việc khai thuế được thực hiện rất dễ dàng trên máy tính bàn, máy tính bảng, thậm chí là trên điện thoại di động.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, kết quả trên đây đã đánh dấu mốc đầu tiên cũng như sự thành công ban đầu cho việc khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân nói chung và cá nhân cho thuê nhà nói riêng; sự hưởng ứng của người dân đối với việc cung cấp dịch vụ công bằng phương thức điện tử của cơ quan thuế; sự đúng hướng về cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính và của ngành Thuế; sự quyết tâm của cơ quan thuế trong việc cải cách thủ tục hành chính.

(Nguồn: Dantri.com.vn; Xem chi tiết tại đây)


VII. Mở rộng khai thuế điện tử với cá nhân có tài sản cho thuê

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2715/2017/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản.

Theo đó, việc triển khai việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử đối với cá nhân có tài sản cho thuê và thuộc quản lý của cơ quan Thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2128/2016QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà.

Việc triển khai được áp dụng từ ngày 01/01/2018. Cụ thể, từ tháng 1/2018, tiếp tục và mở rộng triển khai trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Sau đó, từ tháng 05/2018, triển khai mở rộng trên địa bàn 31 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai khai thuế điện tử. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Thuế, người nộp thuế thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Bộ Tài chính cũng yêu cầu, trong quá trình thực hiện khai thuế điện tử, cơ quan Thuế hỗ trợ, giải quyết vướng mắc của người nộp thuế. Từ đó, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện khai thuế điện tử, đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình khai thuế điện tử.

(Nguồn: Baohaiquan.vn; Xem chi tiết tại đây)


VIII. Bộ Tài chính đề xuất mở rộng cơ sở thuế

Nhằm thực hiện chiến lược cải cách thuế hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 với mục tiêu cải cách chính sách thuế và quản lý thuế theo hướng phù hợp với thể chế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; Căn cứ tình hình phát triển kinh tế qua các năm cũng như dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong các năm tiếp theo và nhằm cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước, cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp thông lệ quốc tế và khắc phục những vướng mắc của các luật thuế hiện hành, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế dự kiến trình Quốc hội và kỳ họp tháng 5 năm 2018 với quan điểm chủ đạo là phải coi trọng việc mở rộng cơ sở thuế kết hợp với việc điều chỉnh thuế suất theo lộ trình phù hợp, không gây ảnh hưởng đến thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, Bộ Tài chính đề xuất quy định liên quan đến việc mở rộng cơ sở thuế bao gồm:

- Về thuế giá trị gia tăng: Thực hiện mở rộng cơ sở thu thuế qua việc giảm nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế.

- Về thuế tiêu thụ đặc biệt: Đề xuất bổ sung nước ngọt có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ các sản phẩm từ sữa.

- Về thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện mở rộng cơ sở thu thuế thông qua việc bổ sung quy định thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyển sử dụng tài nguyên internet theo quy định của Luật Viễn thông thuộc đối tượng chịu thuế.

- Về quản lý thuế: Hiện nay Bộ Tài chính đang xây dựng đề án Luật Quản lý thuế thay thế Luật Quản lý thuế hiện hành, trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung chủ yếu như: Tăng cường quản lý thuế theo phương thức quản lý thuế điện tử ở tất cả các khâu: Đăng ký thuế, kê khai thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, hoàn thuế... kết hợp quản lý thuế theo phương thức rủi ro để đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đặc biệt là hộ kinh doanh có doanh số lớn; Tăng cường trách nhiệm của cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử; Hoàn thiện quy định về Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn...

- Về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ: Bộ Tài chính hiện đang hoàn thiện pháp luật về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ để trình Chính phủ trong quý 1 năm 2018, trong đó tập trung vào nội dung quy định về hoá đơn điện tử để đảm bảo thu thuế chính xác và tránh gian lận. Kinh doanh thương mại điện tử là một loại hình kinh doanh mới đang phát triển mạnh ở các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

Với xu thế toàn cầu hoá cùng chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã góp phần thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài vào Việt Nam. Các yếu tố này góp phần đẩy mạnh sự tăng trưởng và phát triển của thương mại điện tử, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển công nghệ thông tin giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đến nay, các loại hình kinh doanh thương mại điện tử mới nhất trên thế giới đều đã xuất hiện tại Việt Nam. Điển hình là trong thời gian ngắn, tại Việt Nam đã xuất hiện các mô hình kinh doanh mới nhất như cung cấp các dịch vụ kết nối vận tải Uber, Grab, đặt phòng trực tuyến khách sạn Agoda, Traveloka, quảng các trực tuyến trên Google, Facebook được gọi chung là mô hình “kinh tế chia sẻ”.

Các hình thức kinh doanh thương mại điện tử mới mẻ này đang đem lại những lợi ích to lớn đối với chính phủ các nước, cộng đồng doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng; tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội như tạo việc làm, tạo thu nhập, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiện ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó thương mại điện tử cũng đang đặt ra rất nhiều thách thức trong xây dựng chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với hoạt động này.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế xây dựng Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để đáp ứng các nhu cầu vừa đảm bảo quản lý được nguồn thu, đồng thời khuyến khích cho sự phát triển của thương mại điện tử, trong đó kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật về chính sách thuế, về quản lý thuế và cần có sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, địa phương có liên quan.

(Nguồn: Cand.com.vn; Xem chi tiết tại đây)


IX. Doanh nghiệp nhập khẩu hoá chất chính thức được khai báo thủ tục qua mạng

Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục khai báo hoá chất 24/24h, tại bất cứ đâu và không phải trực tiếp nộp bản cứng tại Bộ Công Thương và hải quan.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công Thương vừa công bố chính thức thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu qua cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

Qua cổng này, thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương.

Theo số liệu thống kê, hàng năm có khoảng 70.000 bộ hồ sơ khai báo hóa chất do gần 4.000 doanh nghiệp thực hiện tại Bộ Công Thương.

Trước đây việc khai báo hóa chất nhập khẩu theo quy định cũ được thực hiện trên hai hình thức hồ sơ giấy và hồ sơ trực tuyến nhưng kết quả vẫn được trả bằng văn bản giấy, dẫn đến việc không đồng bộ hóa thủ tục và gây khó khăn cho các đơn vị ở xa thường phải đi lại, không tự chủ trong quá trình làm thủ tục, đôi khi gặp trở ngại trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả.

Dù thời gian khai báo hóa chất nhập khẩu đã được Bộ Công Thương điều chỉnh từ 7 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc, nhưng do chưa đồng bộ hóa thủ tục, kết quả được trả qua đường bưu điện, dẫn đến việc thực tế tổ chức, cá nhân nhận được kết quả xác nhận khai báo muộn hơn so với thời điểm có giấy xác nhận.

Hệ thống điện tử chưa đồng bộ, vẫn còn khó khăn trong việc tích hợp thiết bị chữ ký số, chế độ báo cáo hoặc các thông tin trên trang điện tử vẫn chưa hoàn thiện. Những bất cập, hạn chế trên đôi khi làm ảnh hưởng đến việc làm thủ tục thông quan mặt hàng hóa chất nhập khẩu.

Khai báo hóa chất nhập khẩu theo hình thức mới có thể chia làm 3 giai đoạn và được thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia và hệ thống xử lý của Bộ Công Thương.

Tính từ thời điểm doanh nghiệp truyền hồ sơ đến lúc nhận kết quả khoảng 15 giây tùy theo điều kiện đường truyền.

Trong trường hợp phát sinh sự cố, doanh nghiệp có thể thực hiện qua hệ thống dự phòng của Cổng thông tin một cửa quốc gia và hệ thống dự phòng của Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục khai báo 24/24h và ở bất cứ địa điểm nào, cũng như không phải trực tiếp nộp bản cứng tại Bộ Công Thương và Hải quan, điều này giúp tiết kiệm thời gian đi lại nộp hồ sơ, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

(Nguồn: Ictnews.vn; Xem chi tiết tại đây)

Bkav