Mời bạn đặt mua chữ ký số cho cá nhân
BkavCA sẽ gọi điện hướng dẫn thủ tục, thu hồ sơ và giao chữ ký số tận nơi cho bạn
(Miễn phí vận chuyển và các thủ tục huớng dẫn, thanh toán tiền mặt sau khi nhận Chữ ký số)
Loại chữ ký số
  • Khai thuế điện tử
  • Hải quan điện tử
*

*
*

*
*
*
*
*

Gói thuê bao :
(Bao gồm Token, miễn phí 1 năm TVAN, PM tự in hóa đơn và 1 năm PM Hải quan điện tử)
Số lượng :
(Mua nhiều ưu đãi nhiều)
Thành tiền : 0 VNĐ
Đặt mua